Pakett nr. 2 katab hobuse surmaga lõppemisel hobuse väärtuse

Hüvitavate kulude hulka kuuluvad:

  • Hobuse surm transpordiettevõtte süül või transportimisest tingituna, sh avarii.
  • Hobuse surm transpordist tingitud terviserikke tõttu.

Garantii perioodiks loetakse garantiiperiood ja kuni nädal peale selle lõppu, kui surma põhjustanud haigus, vigastus, trauma on saanud alguse ja põhjustatud garantiiperioodil toimunud transpordist.

Hobuse väärtuse määrab hobuse omanik ning paketi hinnaks on 2% hobuse väärtusest.