Horsetransport Estonia OÜ Kuljetusolosuhteet ja – vaatimukset

 

 1. Hevosten kuljettamisesta vastaa Horsetransport Estonia OÜ (jäljempänä HTE)
 2. Kaikilla kuljetetuilla eläimillä on oltava hevospassi. Kansainvälistä kuljetusta varten – alueellisen eläinlääkintätoimiston myöntämä todistus siitä, että eläin on täysin valmis ja kuljetettava. Kuljettaja tarkistaa passi- ja eläinlääkepaperit ennen lastaamista.
 3. Vuoden 1997 eläinsuojelusääntöjen (WATO) mukaan HTE: llä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta hevosta, jos näyttää siltä, että hevosen kunto ei salli sitä, ja veloittaa hinnaston mukainen hinta.
 4. Hevosen omistaja tai edustaja vastaa hevosen valmistelusta ja lastaamisesta matkaa varten
 5. Hevosen lataaminen kestää 15 minuuttia. Raskaan lastaushevosen kohdalla on lisämaksu jokaisesta seuraavasta 15min 15.- €
 6. Jos hevosen lastaus epäonnistuu, hevosen omistaja on vastuussa kokonaan sovittujen hevosen kuljetuskustannusten maksamisesta.
 7. HTE kuljettaa hevosta siinä tilassa kuin se on lastauksessa. HTE: llä ei ole velvollisuutta asentaa suojaa tai huopaa hevoselle. Jos kuljetus kestää yli 8 tuntia tai jos tiellä on pysähdyspaikka, jossa hevoset lepäävät tallissa, HTE: n kouluttama kuljettaja tekee ja asentaa sulakkeet.
 8. Hevosen mukana tulevien välineiden on oltava selvästi luettavissa tai niissä on oltava merkinnät. HTE ei ole vastuussa kuljetuksen aikana kadonneista laitteista, ellei sillä ole oikeaa nimeä.
 9. Hevosen omistaja on yksin vastuussa hevosen kuljetuksesta, ellei HTE: n kanssa ole tehty takuupakettia. HTE kehottaa hevosen omistajaa tarkistamaan hevosen kuljetuspaikan aina hevosen kuljetuspaikan turvallisuuden varmistamiseksi.
 10. Hevosen omistaja on vastuussa hevosen HTE: lle aiheuttamista vahingoista
 11. Kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat HTE: stä riippumattomista syistä (hevosen lastaus, väärän osoitteen lähettäminen, laskun maksamatta jättäminen ajoissa) lisätään alkuperäiseen kuljetuskustannukseen. Latausaika 15min = 15 €, lisää vakaa päivä 30.- €
 12. HTE: n rutiininomaisten työprosessien mukaisesti kuljettaja tarkistaa aina hevosen kuljetusosuuden kunnon ja turvallisuuden ennen hevosen lastaamista, mukaan lukien puutteet ja terävät reunat, jotka voivat vahingoittaa hevosta.
 13. HTE: tä ei voida pitää vastuussa liikenteen viivästyksistä. HTE ei vastaa osallistumismaksuista tai muista kuluista, jotka aiheutuvat liikenteen aiheuttamasta viivästymisestä.
 14. Kuljettajalla on aina oikeus kieltäytyä kuljettamasta hevosta, jos hevosesta tulee levoton tai jos hänellä on merkkejä sairaudesta. Ellei hevosta kuljeteta klinikalle tai hätäeläinlääkärille eläinlääkärin klinikalle. Tässä tapauksessa asiakkaan on silti maksettava sovittu hinta, ellei HTE: n kanssa ole tehty takuupakettia.
 15. HTE pidättää oikeuden kieltäytyä hevosen kuljettamisesta, jos se on hevoselle vaarallisena hevosajoneuvona. Jos hevonen on purettava poikkeuksellisesti, hevosen omistaja on vaihtoehtoisessa tallissa velvollinen maksamaan kaikki kustannukset, kuljetuskustannukset mukaan lukien, ennen hevosen luovuttamista. Laskun maksamisen jälkeen hevosen seuraava kuljetus on täysin hevosen omistajan vastuulla.
 16. Kaikki tilatut ja vahvistetut kuljetukset on maksettava kokonaisuudessaan ennen kuljetuspäivää tai sinä päivänä. Kun suoritat maksua pankkisiirrolla latauspäivänä, maksun vahvistus on lähetettävä osoitteeseen info@hte.ee. Jos maksua ei makseta tai vahvistusta ei ole, kuljettajalla on oikeus kieltäytyä lastaamasta ja omistajan on maksettava sovitut matkan kustannukset. voimassa. Jos matka Peruutukset voidaan tehdä 48 tuntia ennen matkaa. viimeistään 24 tuntia ennen matkan alkua, 50% matkan hinnasta on peruutetaan vähemmän kuin 24 tuntia ennen matkan alkua, sovelletaan 100% matkan hinnasta.
 17. HTE ei ole vastuussa väärien tietojen, kuten osoitteen, toimittamisesta, pyydämme asiakkaitamme tarkistamaan osoitteet varmistaaksemme, että Google Maps osoittaa oikeaan sijaintiin. (HTE-ohjaimet käyttävät Google MAPS -navigointia) Jos kuljettaja ei löydä paikkaa osoitteen mukaan tai osoite on väärin osoitettu, 50 € lisämaksu veloitetaan joka tunti, kunnes kohde löytyy.
 18. Hyväksymällä HORSE TRANSPORT Estonia OÜ: n tarjouksen ja varauksen asiakas sitoutuu yllä oleviin ehtoihin.