ERAKORRALISE MEDITSIINI KULUDE HÜVITUS ehk „EMO“

Pakett nr. 1 hõlmab hobuse Erakorralist meditsiini mis on tingitud transpordist tuleneva trauma või  haigestumise tarvis.

Hüvitamisele kuulub:

  • Hobuse transport esimesse sobilikku veterinaarkliinikusse või veterinaari kutsumine sündmuspaika.
  • Hobuse majutus Veterinaarkliinikus või tallis
  • Esmased veterinaari poolt vajalikena osutatud või määratud uuringute- ja ravikulud,
  • Hobuse tervenemise järel transpordi organiseerimine varasemalt kokku lepitud sihtpunkti.

Hüvitise maksimumsuuruseks on 5000€.

Paketi maksumus Eestis, Soomes ja Balti riikides       50€  

Paketi maksumus väljaspool nimetatud riike               100€ 

Paketi maksumus  väljaspool EU riike                            200€