Horsetransport Estonia OÜ transpordi tingimused ja nõuded

 

 1. Hobuste transporti teostab Horsetransport Estonia OÜ ( edaspidi HTE) 
 2. Kõigil transporditavatel loomadel peab olema kaasas hobuse pass. Rahvusvahelistel vedudel piirkondliku veterinaarameti poolt väljastatud sertifikaat, et loom on igati valmis ja võimeline transpordiks. Passi ja Vet pabereid kontrollib juht enne pealelaadimist.
 3. Vastavalt loomade heaolu määrusele 1997(WATO) on HTE õigus keelduda hobuse transpordist kui on näha, et hobuse konditsioon seda ei võimalda ja nõuda vastavalt hinnakirjale kohalesõidu tasu. 
 4. Hobuse reisiks ettevalmistamise ja pealelaadimise eest vastutab hobuse omanik või esindaja 
 5. Hobuse pealelaadimiseks on ettenähtud aeg 15 minutit. Juhul kui tegemist on raskesti peale laetava hobusega rakendub laadimisel lisatasu iga järgnev 15min 15.-€ 
 6. Kui hobuse peale laadimine ebaõnnestub on hobuse omanik kohustatud tasuma kogu kokkulepitud hobuse transpordi maksumuse. 
 7. HTE transpordib hobuse sellises konditsioonis nagu ta on laadimise hetkel. HTE ei ole kohustatud paigaldama omalt poolt hobusele kaitsmeid ega tekke. Juhul kui transport kestab enam kui 8h või kui teel on peatus kus hobused puhkavad tallis, Tekitab ja paigaldab kaitsmeid HTE poolt selleks väljaõppe saanud juht. 
 8. Hobusega kaasa tulev varustus peab olema selgelt loetavate siltidega või peale kirjutatud nimedega. HTE ei vastuta transpordi käigus kadunud varustuse eest kui sellel puudub vastav nimi. 
 9. Hobuse omanik vastutab hobuse transpordi eest ainuisikuliselt va juhul kui on sõlmitud HTEga garantii pakett. HTE soovitab hobuse omanikul kontrollida üle alati hobuse transpordi koht kuhu hobune transpordiks pannakse, veendumaks selle turvalisuses.
 10. Hobuse omanik vastutab hobuse poolt tekitava kahju eest HTE-le 
 11. Kõik kulud mis on tekkinud HTE-st mitte olenevatel põhjustel ( hobuse laadimisel, vale aadressi edastamine, arve tasumatta jätmine õigeks ajaks) liidetakse juurde esialgsele transpordi pakkumusele. Laadimisel tekkinud viivitus 15min=15€, lisa talli päev 30.-€
 12. Vastavalt HTE rutiinsetele tööprotsessidele kontrollib juht alati enne hobuse pealelaadimist hobuste veo osa korrasolekut ja turvalisust, sealhulgas defektide ja teravate servade puudumist mis võivad hobust kahjustada. 
 13. HTE ei saa vastuta liiklusest tingitud hilinemiste eest. HTE ei vastuta osavõtutasude ega muude kulutuste eest mis on tingitud liiklusest tuleneva viivituse korral. 
 14. Juhil on alati õigus keelduda hobuse edasi transportimisest, kui hobune muutub rahutuks või hobusel ilmnevad haigusnähud. Va juhul kui hobust transporditakse kliinikusse või erakorraliseks meditsiiniks vet kliinikusse. Sellisel juhul tuleb kliendil tasuda ikkagi kokkulepitud hind va kui on sõlmitud HTE-ga vastav garantii pakett. 
 15. HTE jätab endale õiguse loobuda hobuse veost juhul kui see on ohtlik hobusele kui hobuveokile. kui hobune tuleb laadida maha erandkorras, alternatiivses tallis on kohustatud hobuse omanik tasuma enne hobuse üleandmist kõik kulud sh transpordikulu sihtkohta. Peale arve tasumist on hobuse edasine transport täielikult hobuse omaniku vastutusel. 
 16. Kõigi kinnitatud transpordi eest tuleb tasuda täielikult enne transporti või transpordi päeval. Sooritades makse ülekandega laadimise päeval tuleb saata info@hte.ee maksekinnitus. Makse tegematta jätmisel või kinnituse mitte saatmisel on juhil õigus keelduda peale laadimisest ja omanik on kohustatud tasuma kokkulepitud reisi maksumuse. 16. Transpordi tühistamine on võimalik kuni 48h enne reisi algust. kuni 24h enne reisi algust rakendub 50% tasu reisi maksumusest. Kui reis tühistatakse vähem kui 24h enne reisi algust rakendub tasu 100% reisi maksumusest. 
 17. HTE ei vastuta valeandmete esitamise eest sh Aadress, palume klientidel kontrollida üle aadressid, kas Google maps juhatab õigesse kohta. ( HTE juhid kasutavad Google MAPS navigatsiooni) kui Juht ei leia Ülesse kohta aadressi järgi või aadress juhatab valesse kohta rakendub lisatasu. 
 18. HORSE TRANSPORT Estonia OÜ pakkumuse ja broneeringu kinnitamisega nõustub klient ülaltoodud tingimustega.